sklep@ccy.pl       +48 514 563 619

Regulamin sklepu

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.ccy.pl.pl prowadzony jest przez CCY - Marek Kołakowski z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy Armii Krajowej 35/24, numerem REGON 141804982, NIP 566-18-62-244. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 514 563 619.
Sklep stacjonarny i biuro funkcjonuje pod adresem: ul. Skarżyńskiego 7, 80-463 Gdańsk. Wszystkie produkty dostępne w sklepie można nabyć na miejscu.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.ccy.pl są przetwarzane przez CCY - Marek Kołakowski. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Armii Krajowej 35/24.
Powierzone dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ccy.pl
Klient ma m. in. prawo do żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przeniesienia danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia poprzez napisanie stosownego oświadczenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.ccy.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

Sklep internetowy www.ccy.pl umożliwia Klientom: składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.ccy.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość, uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w siedzibie firmy.
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.ccy.pl kierowane przez CCY - Marek Kołakowski do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.ccy.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12 wysyłane są jeszcze tego samego dnia. W przypadku kiedy wystąpi problem z realizacją zamówienia złożonego przed godziną 12 jeszcze tego samego dnia, klient otrzyma stosowną informację na adres email podany w transakcji.
Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.ccy.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy CCY - Marek Kołakowski.
W momencie odbioru towaru:
Gotówką lub kartą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z naszej siedziby.
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika tzw. przesyłka pobraniowa.

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru katalogowego ze strony produktu lub numeru aukcji allegro. Brak w/w numeru nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
- produkty uszkodzone przez klienta,
- produkty które można uznać za niezdatne do dalszej odsprzedaży skutkiem działania klienta,
- produkty w których zostały naruszone plomby gwarancyjne
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ccy.pl

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.
Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

Postanowienia końcowe

Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
Informujemy, że CCY - Marek Kołakowski nie prowadzi sprzedaży żadnego oprogramowania.
Jeżeli do któregoś interfejsu dołączono płytę, informujemy, że nie jest ona częścią składową towaru. Jej brak nie powoduje zmiany ceny.
Korzystanie ze sklepu internetowego www.ccy.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ccy.pl. Regulamin Sklepu Internetowego CCY - Marek Kołakowski nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Strona korzysta z cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej